CHEMEX s.r.o. Ke Klíčovu 7, Praha 9 Vysočany, tel./ fax:+ 420 266 035 150
Co je CEVAMIT

Technické specifikace

Návod k použití

Objednávka

KontaktyTechnické specifikace
Závislost teploty vody na teplotě rozpojovaného materiálu
Funkčnost Cevamitu ovlivňuje teplota vody. Nejvíce při teplotách od cca 0°C do +5°C. Proto je doporučováno použít vodu s co nejvyšší teplotou.

UPOZORNĚNÍ: Rozhodující je teplota rozpojovaného materiálu v okamžiku, kdy je směs plněna do vrtů.


teplota rozpojovaného
materiálu
teplota použité vody
5 až 15 °C 25 až 40 °C
15 až 25 °C 20 až 25 °C
nad 25 °C pod 10 °C

Přibližná kalkulace spotřeby Cevamitu

množství kg m-3
měkká hornina 0,5 - 8
tvrdá hornina 5,0 - 11
beton 7,0 - 13
železobeton 13 - 21

Spotřeba v závislosti na průměru vrtu

průměr v mm 30 32 36 38 40 50
spotřeba (kg m -1 1,1 1,3 1,6 1,8 2 3,2

UPOZORNĚNÍ: platí při hodnotě w = 0,3