CHEMEX s.r.o. Ke Klíčovu 7, Praha 9 Vysočany, tel./ fax:+ 420 266 035 150
Co je CEVAMIT

Technické specifikace

Návod k použití

Objednávka

KontaktyCo je to Cevamit?
CEVAMIT je nevýbušná, suchá prášková směs se snadnou aplikací pro širokou škálu použití.

Použití:
• rozpojování nadměrných kusů hornin
• těžba nerostů v přísně chráněných oblastech
• dělení betonových masivů na menší bloky
• destrukce betonových nebo železobetonových konstrukcí
• vytvářeníí rýh, průchodů apod. v inženýrském stavitelství.
• hloubení studní

Výhody
• Jednoduchá manipulace se směsí a suspenzí. (Nevyžaduje zaškolení.)
• Není zapotřebí schvalovací proces
• Bezpečnost procesu rozpojování
• Při rozpojování nevznikají nežádoucí účinky jako při trhacích pracích (tlaková vlna, seismický a akustický efekt, odlétající úlomky, apod.).
• Možnost rozpojování v případě, kde nelze použít trhaviny.
• CEVAMIT nemá vedlejší chemické účinky na okolní terén ani na rozpojovaný materiál.
• Možnost kdykoliv ukončit proces rozpojování vyvrtáním zatuhnuté směsi z vrtu.
• Cevamit je vyráběn jak pro letní použití (od 10°C do 30°C) tak i pro použití zimní (od -5°C do 10°C).